Grassentuin

In het oorspronkelijke ontwerp van Henk Gerritsen was dit een wintertuin. Zes witte paardenkastanjes vormden het decor voor een onderbegroeiing met stinzenplanten, Helleborus orientalis en varens. Helaas zijn de bomen in 2009 het slachtoffer geworden van de bloedziekte. Door het wegvallen van de bomen veranderden op slag de omstandigheden in deze tuin: weg schaduw!

Grassentuin 1
‘Natuurlijke’ beplanting in de grassentuin

We hebben ervoor gekozen geen nieuwe bomen te planten, maar meer aansluiting te zoeken met het omringende landschap door de aanleg van een grassentuin. De bestaande beplanting hebben we verhuisd naar de houtwal naast de moerasberm. Het basisontwerp van de grassentuin (Abbing) is eenvoudig: vier borders rond een cirkel en een vlonder naar het water toe. Lianne Pot  heeft hiervoor een beplantingsplan gemaakt.

Mei 2011 hebben we de tuin ingeplant en het resultaat mag er vanaf dag één wezen! Het is inmiddels een van onze meest favoriete plekken.

Om het seizoen zo lang mogelijk te maken, laten we Helleborus orientalis en akeleien zich uitzaaien. In het voorjaar geven narcissen, anemonen en alliums kleur, onder de witkanten bloesem van de krentenboompjes (Amelanchier lamarckii).

Grassentuin 3
De grassentuin in het vroege voorjaar