Introductie

Welkom! Op deze website staat het blogarchief  van tuin De Pullenhof  in Schalkwijk (Utrecht) tot en met maart 2019. Wij hebben op deze plek met veel plezier gewoond en getuinierd vanaf januari 1994.

Inmiddels zijn huis en tuin over in andere handen. Wilt u meer informatie over de tuin zoals deze nu is en over mogelijkheden deze te bezoeken? Kijk dan op www.depullenhof.nl voor meer informatie. 

Wij hebben in Nederland een nieuw en uitdagend tuinproject gevonden. Sinds maart 2019 wonen wij in het prachtige dorp Ternaard (Fr), pal aan de Waddenkust. Onder de naam De Goudbek (Fries voor ‘merel’) creëren we een nieuwe tuin. Via onze website houden wij belangstellenden op de hoogte van de ontwikkelingen. Onder dezelfde naam zijn we ook op Facebook te vinden.

Informatie over: De Pullenhof
Ruim 4000 m2 in Schalkwijk (gemeente Houten, Utrecht), doorsneden door de Blokhovense Voorvliet.

De Pullenhof

Polder Blokhoven is rond 1175 ontgonnen. Eeuwenlang stond op deze plek een molen.  De molen werd in 1880 door de firma Smulders vervangen door een stoomgemaal, dat in 1923 werd omgebouwd tot elektrogemaal. Zo moet het er hier ongeveer hebben uitgezien (de foto is van het gemaal in polder Breukelerwaard):

Vanaf januari 1994 tot en met maart 2019 hebben wij op deze prachtige plek gewoond. Hier konden wij onze liefde voor groen, groei en schoonheid naar hartenlust botvieren. Lekker zitten in de tuin en rustig genieten? Dat kwam zelden voor – we zagen altijd wel iets dat onze aandacht of inspanning vroeg.

Het basisontwerp voor de tuin is in 1994 gemaakt door Henk Gerritsen. In de loop van de jaren hebben we verschillende aanpassingen gedaan: een tuin is immers geen statisch ‘ding’ maar ontwikkelt zich voortdurend. Dat zal ook onder de nieuwe eigenaren zo zijn.

Vanaf 2016 hebben we veel tijd gestopt in het vernieuwen en tegelijkertijd onderhouds-vriendelijker maken van de tuin. Dat deden we in nauwe samenwerking met  Carrie Preston (Studio TOOP, Amersfoort).

Carrie liep als een ‘critical friend’ regelmatig de tuin met ons door, keek kritisch en stelde met ons verbeterplannen op. We werden enorm geïnspireerd de handen uit de mouwen te steken. Zo met zijn tweeën in de tuin waren we toch een beetje ‘bedrijfsblind’ geworden en het gesprek met een creatieve  en doortastende geest was precies wat we nodig hadden.

Concreet is de visie achter de genomen maatregelen:

  • Grotere groepen (vooral belangrijk voor het onderhoudsarmer maken)
  • Eigenheid van de verschillende delen van de tuin te versterken
  • Tevens enkele planten gebruiken en door herhaling om de eenheid door de tuin te vormen, verbinden
  • Bestaande lijnen versterken
  • Entrees en overgangen benadrukken
  • Heesters uitdunnen en opener maken

We hebben met Carrie ook nieuwe borders aangelegd. In 2017 een met het thema ‘Maanlicht’ en in 2018 ‘Onweer’. We hebben enorm van dit proces genoten en zagen de tuin met dag mooier worden. Maar toch: na lang wikken en wegen hebben we gekozen voor vertrek en De Pullenhof verkocht!

De eerste voorjaarsbloeiers bij de poel

Wat betekent ‘Pullenhof’?
Jonge uilen worden ‘pul’ genoemd. Uilen behoren in Nederland tot de beschermde vogels. Sinds een tiental jaren hebben wij in samenwerking met Stone (STeenuilen Overleg NEderland) een aantal nestkasten in onze tuin voor verschillende soorten uilen, die met wisselend succes worden gebruikt.

Schalkwijk vijfling
Steenuilen 5-ling

Veel plezier met rondneuzen in ons tuinarchief!

Matthé en Helma Sjamaar