De molenvliet wordt uitgebaggerd …

Vandaag is het eindelijk zover: Loonbedrijf Kemp is begonnen met het uitbaggeren van de Molenvliet. Een ingrijpende klus. Op last van het waterschap laten wij de vliet (die overigens niet van ons is, maar van het waterschap) 80 cm dieper maken. Met het bootje wordt de bagger weggeduwd en vervolgens overgezet naar een ‘uitlekbassin’ op het terrein van onze buren, die wij enorm erkentelijk zijn voor hun medewerking.

Spannend is het ook. Niet alleen omdat de werkruimte beperkt is (vanmiddag viel de graafmachine bijna om!),  wij hopen ook dat de schade aan onze oeverbeplanting beperkt blijft.  Kemp gaat voorzichtig te werk, tot nu toe is nog geen helleborus geknakt. Hulde!

Schonen vliet 01 Schonen vliet 02

Het werk is net op tijd klaar voor het broedseizoen van waterhoentjes, eenden en meerkoeten. Het water krijgt weer een prachtige kwaliteit en de diversiteit in onze tuin zal ongetwijfeld toenemen. Hoe zei Balkenende het ook al weer: ‘Eerst het zuur, dan het zoet.’ En zo is het deze keer vast ook!