Feestdagengroet

Knotwilgen spiegelen zich in de ‘stop’ van een glazen karaf

2016 was voor De Pullenhof een succesvol jaar. We herhalen het nog maar eens: al onze gulle bezoekers brachten met elkaar bijna
€ 1300 op voor ‘ons’ schoolproject in Malawi. Dank daarvoor!

We heten u  ook in 2017 van harte welkom in onze Open Tuin. Graag tot ziens!